İnsan Kaynakları

Misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için çalışmak,

Dürüst, etik değerlere saygı gösteren,çevresine duyarlı, ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak,

Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçmek ve geliştirmek,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen sistemler kurmak ve yönetmek,

Şirketimizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenlemek ve etkinliğini ölçmek