KURUMSAL

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

• Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak müşteri gerekliliklerini sağlamak,

• Tesisimizde çıkan atık miktarlarını en aza indirmek, geri kazanım ve geri dönüşümle beraber tekrar kullanıma teşvik etmek ve tehlikeli atıklarımızı mevzuata uygun şekilde bertaraf etmek,

• Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği risklerini tespit edip bunları en aza indirmek için sürekli çaba sarf etmek, ön görülemeyen olaylarla baş etmek üzere uygun acil durum planlarının yürürlükte olmasını sağlamak, • Yönetim olarak çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışmalar yürütmek,

• İş ortaklarımızdan kalitesi yüksek, çevresel açıdan güvenilir ve emniyetli iş yapmalarını talep etmek, çevreye olan sorumluluklarımız konusunda bilinçlendirerek sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak,

• Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek,

• Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği performansına ilişkin ölçülebilir amaçlar tespit etmek ve bu amaçlarla elde edilen gelişmeleri karşılaştırmalı olarak takip etmek ve faaliyetlerimizi düzenli olarak gözden geçirmek,

• Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği ilkelerinin uygulanmasından tamamen sorumlu tutan ve tüm çalışanların Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği konusundaki kaygılarını ifade etmeye teşvik eden bir çalışma ortamı yaratılmasına imkân sağlamaktır.